Maganda kurşunuyla yaralanan çocuğun ailesi failin bulunmasını istiyor

1

Maganda kurşunuyla yaralanan çocuğun ailesi failin bulunmasını istiyor