İsa Canarslan


TERCİHLER

Değer yargılarını insanı insan yapan değer yargıları üzerine oturtamış


Değer yargılarını insanı insan yapan değer yargıları üzerine oturtamış bir toplumda, hemen her zanaatte, kişilerin, değişen şartlara değişen değerlere göre pozisyon alabilmeleri yadırganmaz, sorgulanmaz.Bu tür çöküntüler devlet eliyle yapılınca kitlesel yokoluşlara yol açar.Bu tür yozlaşmalar biyolajik silahlardan tehlikelidir.Birlik ve bütünlük kavramını yıkar yerine menfaat uğruna herşeyi yaptırır.Bir milleti yok etmek pahasına bile olsa menfaatini ön plana alıp halkı köleleştirir. Bu tip toplumlarda her devrin adamı olmak bırakınız bir zul olmayı, beceriklilik, zeka, kıvraklık kabul edilir. Kişilerdeki değişimi gözlemek, sorgulamak kalkınca da, toplumsal hafıza, gereksizliğinden, yok olur.Bu tür bir toplum oluştuğunda en alt kademedeki insanlar onur ve şereflerinin değerini unutup yerine iki yüzlülüğün almasına izin verir.Bu ikiyüzlülükte yozlazmış bir toplumda başarıya giden bir erdem gibi görülür. Hırsızlık hak yeme gibi utanç verici suçlar bile önemi kaybedip günün kazananı olmaya çalışılır. Bizde siyasetçi, sanayici, işadamı çoktandır bu durumdadır. "Dün dündür, bugün bugündür" özdeyişi bunlar tarafından baş tacı edildi.Baştan aşağı siyaset denen kirli oyunun içinde kendilerini kaybedip aç köpeklerin çanaktan yal yedikleri gibi toplumu tüketiyorlar erdemlerini yok edip hissizleştiyorlar. Bu akıma son yıllarda bilim adamları, yazarlar, sanatçılar da katıldı.En acı durumda bu.Gerçek algısını yitirmek için çalışan üst mevkilerdeki insanlara toplumun en duyarlı olması gerekn kesimide yardımcı oluyor. Yani yokoluşun son aşamasındayız.Son kale de elden gidiyor artık cehalet uykusundan uyanmanın zamanı geldi.Yine bu geçmişe ve demokrasiye halk sahip çıkacaktır. Bu akıma demokratik toplumlarda set çekecek tek seçici halkın hafızası silindi, baskı altında sindirilerek, depolitize edildi. Sınıf bilinci ve ahlaki temelleri emperyalizmin yardakçıları ve işbirlikçileri tarafından, tümüyle hakim oldukları medya marifetiyle tümüyle yok edildi. Toplumsal çöküşün son devresinde, iyi-kötü, güzel-çirkin, haklı-haksız, hukuki-yasal olamayan, sevap-günah, erdem-kötü nitelikler tümüyle birbirine girmiş görünüyor. Tüm değer sisteminin çöküşü kolay kazanç kapısını açacak gibi görünse de sonuçta bu gelişimden yarar göreceklerini sananların da sonunu getirecektir.

ÇÖKÜŞ FİLMİNDEN BİR REPLİK BU DURUMA EN İYİ ÖRNEK

Nazi komunatanı:sivil halk ölüyor.Artık teslim olalım.

HİTLER:Bu onların tercihiydi.bizi onlar seçti elbette ölecekler.

İşte bizde tercihlerimizin önemini anlayıp kendini bir milletin önüne geçirmiş kişilerden uzak durmalıyız.

Henüz tercih ve seçim hakkımız varken..