Şaban Külhancıoğlu


İTLERDE ANA OLMASIN!

Gadasını aldığım anamın sık sık söylediği bir sözdür:


Gadasını aldığım anamın sık sık söylediği bir sözdür:

''İt'lerde Ana Olmasın!''

Gerçi 'it' demek o güzelim hayvanlara saygısızlık gibi oluyor ama...

Bu veciz sözün halk arasındaki orijinal halini aktarmak zorundaydım.

Bu sözden murad edilen şudur: Analığın; karşılıksız sevgi, fedakarlık, meşakkat, çile, emek, sahiplenme ve daha bir çok vasfı bir arada barındıran çok özel bir hal olmasıdır.

Yani...

Analık, annelik adına ne derseniz deyin; Allah’ın kadınlarımıza bahşettiği ulvi bir meziyettir.

Erkek neslinin fıtratında bu yoktur.

Ne kadar da yerinde bir tespittir.

Hayvanlar aleminde her zaman rastlayabildiğimiz o köpeklerin evlatlarına yaptıklarını hatırlayınca...

Günümüzde güya bir kısım 'annelerin' adının sadece anne olduğu ile kaldığı görülüyor.

O' 'anneler' ki...

Sırf hormonlarının esiri olup kundaktaki çocuklarını bir başına ortalık yerde bırakıp...

Nefsinin çektiği erkeklerin birini bırakıp birine koşanlardır.

Evladını ciğeri sızlamadan katledenler...

Kendi namussuzluğunu geçtik, çocuklarının onurunu geleceğini düşünmeden o körpe yavrulara ihanet edenler...

Kirli ilişkilerini ört bas etmek için o günahsız yavrulara işkence edenler, sokaklara atanlardır.

Yapılan onca istismara rağmen...

Yıllar sonra yine de annelerini arayan o ihmal edilmiş çocukları; bırakın bağırlarına basmayı, bir ''merhaba' demeyi bile esirgeyen o ruhsuzlardır.

Haline vaktine bakmadan, resmi nikahı bile olmadan önüne gelenden çocuk yapıp onları devlet yurtlarına mahkum edenlerdir.

Bu yapılanların analıkla ilgisi olamaz!

Böyle analık olmaz!

Bu yapılanları o küçümsediğimiz, bazen eziyet ettiğimiz hayvanlar dahi yapmaz!

Bu tür sorumsuzluk ve rezillikleri yapan kadınlar bir köpeğin yavruları için neler yaptıklarını hatırlamalarında fayda vardır.

O' kadınların benim nazarımda köpekler kadar değerleri yoktur!

Basından gördüklerimiz duyduklarımız karşısında O' kadınlara anne demek hayvanların anneliğinin karşısında haksızlık olur diye düşünüyorum.

Saygılarımla.