EYLÜL HİKMET MÜLAYİM


BURASI DİNGONUN AHIRI DEĞİL!

Üzerinde yaşadığımız topraklarda yıllardan


Üzerinde yaşadığımız topraklarda yıllardan beri varolan  ve bugün  bu  varoluşu   ,en amiyane tabirle iğrenç ve salyalı bir sırıtışın ardında bir kez daha gözler önüne seren, hiçbir yasa hiçbir değer taşımayan bu insanlık dışı   güruhtan , vatanseverlik  (!)meselesinden çok daha  ötede, inandığı  şey her ne olursa olsun insan olmanın bir gereği olarak, insanlığı önceleyen  herkes utanmalıdır.
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in Talas’taki Halef Hoca Mezarlığı’na defnedilmesinden rahatsızlık duyan yanlarında çocuklarında bulunduğu  bir grup  ,Gökçek’in cenazesinin Halef Hoca Mezarlığı’ndan çıkarılmasını istediklerini söyleyerek, “Bizi susturamazsınız, yıllarca burada polis bekleyemez arkadaş, bir gün elbette bırakacak, bıraktığında çıkaracağız ortada yakacağız”  gibi hiçbir kültürde ,hiçbir dinde yeri olmayan , utanç verici tehditler savurdu . Kapkara yüreklerinde en ufak bir aydınlık zerresi  barındırmayan , küçücük çocukların yüreklerine karanlık tohumlar serpen ,ellerinde bayraklarla mezardan bir insanın ölüsünü çıkarıp meydanda yakacaklarını haykıran, zavallı bir  vatan muhafızlığına soyunmuş  bu güruh , hukuk ve adalet çarklarının işleyişi bağlamında mevcut düzeni sorgulatmakta ,halkın bahsi geçen mefhumlara güvenini sarsmakta, bu kişilerin neye hizmet ettiğini ve bu provokasyonlara yetkililerce niçin son verilmediği  sorularını  bir kez daha sordurtmaktadır.
Acil surette gerekli önlemler alınmalı , bu kadar aleni ve açık bir biçimde halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu provokatif  grup ve türevleri cezalandırılmalıdır. Burası dingonun ahırı değil !