Osman Aydoğan


ASRİCA Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri

‘’ASRİKA (ASYA-AFRİKA = ASRİKA, İngilizcede ASIA-AFRICA = ASRICA) başlıklı "ASRİCA Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri" düzenliyor


ASRİCA Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri

2011 yılında kurulan SADAT'ın ve kurucularından olan Em. Tuğg. Adnan Tanrıverdi’nin adları son günlerde basında sık sık yer alıyor. Basında; Em. Tuğg. Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu SADAT’ın suikast ve gayri nizami harp tekniklerinin de yer aldığı eğitim programları düzenlediği ve Em. Tuğg. Adnan Tanrıverdi’nin (çok da yüzeysel olarak) İslam Birliği Kongresi düzenlediği haberleri yer alıyor.

Son günlerde basında yer alan Em. Tuğg. Adnan Tanrıverdi’nin İslam Birliği Kongresi düzenlediği haberleri öyle basitçe geçiştirilecek bir haber değil… Konuyu biraz eşelememiz gerekiyor…

ASRİCA Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri

Em. Tuğg. Adnan Tanrıverdi tarafından 2012 yılında bir dernek kuruluyor:  ASSAM (Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği)…  Bu dernek 2017 yılından bu yana da her yıl ‘’ASRİKA (ASYA-AFRİKA = ASRİKA, İngilizcede ASIA-AFRICA = ASRICA) başlıklı "ASRİCA Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri" düzenliyor. 

Gelelim ASRİCA Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongrelerine:

1. ASRİCA Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresi

Kongrenin birincisi 23-24 Kasım 2017 tarihinde, “Geçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri” başlığı ile icra ediliyor. Birinci kongrenin sonunda kapsamlı bir Anayasa taslağı kaleme alınıyor… 63 sayfa ve 181 maddeden oluşan, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde hazırlanan  “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası”na göre ayrı bir anayasası, yönetim şekli, askerî gücü, yargısı, başkenti, bayrağı, dili olan “İslam Devletler Birliği” kurulması öneriliyor.

Hazırlanan bu taslak ‘’ASRİKA İslam Devletler Birliği Anayasası’’na göre; Konfederasyon beş faaliyet alanında, Bölgesel İslam Devletleri Federasyonları altı faaliyet alanında, milli devletler de on faaliyet alanında yetkilendiriliyor… Bu taslak anayasa ile İslam birliğinin tamamlanabilmesi için bir yol haritası çizilerek dört safhada İslam ülkelerinin bir irade altında birleşebilecekleri değerlendiriliyor…

Bu yol haritasına göre:

Birinci safhada 61 İslâm ülkesinin ortak iradesinin temsil edildiği “İslâm Ülkeleri Temsilciler Meclisi”nin daimi olarak teşekkül ettirilmesi, müteakiben de İslâm ülkelerini konfederal bir yapıya kavuşturarak ‘’İslâm Ülkeleri Konfederasyonu’’nun kurulması öngörülüyor…

İkinci safhada da etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam devletlerinin ortak iradelerinin temsil edildiği, “Bölgesel İslâm Ülkeleri Meclisleri” oluşturulması ve parlamentoların kararları ile “Bölgesel İslam Ülkeleri Konfederal” yapıya dönüştürülmesi öngörülüyor…

Üçüncü safhada ise ‘’Bölgesel İslâm Ülkeleri Konfederasyonları’’nın teşekkülü tamamlandıktan sonra; “Bölgesel İslâm Konfederasyonları”nın merkezî yönetimleri güçlendirilerek ‘’Federasyon’’lara dönüşmesi ve her “Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonları”nın “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu’’na konfedere birlik olarak bağlanması öngörülüyor…

Dördüncü safhada ise “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu’’nun ortak yargı, ortak savunma, ortak dış politika ve ortak icra organlarının kurulması öngörülüyor.

Bu taslak anayasada bu devletin başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olarak ifade ediliyor. Bayrak ise, “şekli kanunla belirlenen kırmızı-yeşil zemin üzerine beyaz ay ve milli devlet sayısı kadar yıldızlı bayrak” olarak ifade ediliyor.

2. ASRİCA Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresi

Bu kongrelerin ikincisi 01-02 KASIM 2018 tarihinde “İslam Ekonomisi Ve Ekonomik Sistemler” ana teması ile yapılıyor. Bu kongreye 15 ülkeden 66 akademisyen katılıyor…

Bu kongrenin sonunda yayınlanan bildirgede; İslam ülkeleri arasında; gümrük birliğinin tesisi, ortak pazarın kurulması, para birliğinin kabul edilmesi, birlik üyeleri arasında ticaret bölgelerinin kurulması, zekât müessesine, ortak bir fon halinde devletlerin kontrolünde kurumsal bir hüviyet kazandırılması, birliğe bağlı ticaret odasının, ticaret mahkemelerinin, vakıfların kurulması, İslami elektronik dinar para biriminin (ASRİKA Dinarı) oluşturulması, ortak pazar ve ortak üretim ve AR-GE teşvik fonu oluşturulması, ortak yatırım fonu ile kaynak planlama çalışması yapılması, AR-GE ve İnovasyon faaliyetleri için ortak bir kuruluşun oluşturulması, İslam ülkelerinin maden, enerji, tarım, ulaşım ve telekomünikasyon ile gıda sektörlerinde İslam ülkeleri arasında kooperatiflerin-el birliği sistemlerinin kurulması ve İslami finans kuruluşlarının desteklenmesi, ASRİKA, Bankalar Arası Finansal Aktarma Merkezi (ASRİKA-BAFAM)’nin kurulması, İslam ülkeleri arasında  ticaret merkezlerinin kurulması, tercihli ticaret anlaşmalarının yapılması ve İslâm Ülkeleri arasında dil, din, tarih bileşkesinde oluşan kültürel yakınlığın geliştirilmesi, güçlü bir siyasi iradenin oluşturulması öngörülüyor…

3. ASRİCA Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresi

Bu kongrelerin üçüncüsü 19-20 Aralık 2019 tarihinde “İslâm Birliği İçin Ortak Savunma Sanayi Üretiminin Usul ve Esaslarının Tespiti” başlığında, “ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi” ana temasında, 45 İslâm ülkesinden temsilcilerin katılımıyla icra ediliyor… ASRİKA İslam Devletleri Konfederasyonu kabinesinde, Savunma Sanayi Bakanlığı’nın beş bakanlıktan birisi olması öngörülüyor…

Bu Savunma Sanayi Bakanlığı’na bağlı olarak, dokuz Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonlarında “Savunma Sanayi Başkanlıkları”, bu başkanlıklara bağlı olarak milli devletlerin bünyesinde de “Savunma Sanayi Başkanlıkları” kurulması, Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma, Uzay, Siber ve Elektronik Savunma Sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili; ana yüklenicilerin “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonları”na; alt yüklenicilerin de, milli devletlere taksim edilmesi, Savunma Sanayi Üretimi Ana ve Alt Yüklenicilerinin Bölgelerinde, üretimini yaptığı Savunma Sanayi Ürünü ile ilgili olarak; AR-GE, standardizasyon, sertifikasyon, akreditasyon, kodifikasyon ve bakım onarım merkezlerinin teşkil edilmesi ve Savunma Sanayi Ana ve Alt yüklenici görevi verilen Bölgesel İslâm Federasyonlarına ve Milli Devletlere tahsis edilen Savunma Sanayi ürünleri ile ilgili meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve üniversitelerde ana bilim dalları ihdas edilmesi öngörülüyor…

Üsküdar ve Dumlupınar Üniversitelerinin iştiraki ile yapılan bu kongrenin sponsorluğunu da THY, MKEK, ASELSAN, TAİ, HAVELSAN gibi kamu kuruluşları ve Bursa Büyükşehir, Bahçelievler, Beyoğlu, Esenler, Sancaktepe ve Sultangazi ilçe belediyeleri yapıyor…

‘’3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi’’ne hem ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile hem de o zaman Cumhurbaşkanı Askerî Danışmanı sıfatı ile katılan Adnan Tanrıverdi tarafından yapılan bu kongrenin açılış konuşmasında, kongrenin toplanış amacı; “İslâm Ülkelerinin ortak bir irade altında toplanması için gerekli müesseseler ve müesseselerin olması gereken mevzuatını tespit ederek karar vericilere bir model sunmaktır” şeklinde açıklanıyor…

E. Tuğg. Adnan Tanrıverdi, ayrıca kongreye ilişkin basına yansıyan şu açıklamayı yapıyor:

‘’Dünya üzerindeki İslâm âlimleri ile görüştüğümüz de sorularımıza şöyle cevap alıyoruz. İslam Birliği olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? Mehdi Hz. geldiği zaman. Peki, Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki, bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor" ifadelerini kullanıyor…

Adam söylediğim gibi sıradan birisi değil. O zamanki koskoca Cumhurbaşkanı Askerî Danışmanı… Peki, biz de kendimize soralım. İslam dininde Mehdi var mıdır? Var ise hangi ayette veya hangi hadiste yer almaktadır?

Kur’an’da Mehdi diye bir kavram geçmemektedir. Bütün din bilginleri de İslam’da bir Mehdi kavramı olmadığı konusunda hemfikirdirler... Sorarsak bu adama İslam dinini bizden daha iyi bildiğini söyleyecektir. Belki de öyledir de… Madem öyle bu adam durduk yerde neden Kur’an’da olmayan bir Mehdi kavramını ortaya atmış olabilir?

Şimdi bu adamın sözlerini deli saçması diye geçiştirecek miyiz?  Hayır... Adam ciddi ve etkili birisi… Adamın Mehdi söylemi bu nedenle hiç de yabana atılır bir söylem değil… Ancak bahsettiğim gibi İslam da Mehdi diye bir kavram yok… Bu adam Hristiyan da değil…

Neyse geçelim bu ‘’Mehdi’’ faslını da gelelim en son yapılan kongreye…

4. ASRİCA Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresi

Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDU), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) iştirakiyle ‘’İslâm Birliği İçin Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti’’ ana konusunda “ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi” ana teması altında 12-13 Aralık 2020 tarihinde   Covid-19 nedeniyle Online olarak telekonferans yöntemi ile İstanbul’da yapılıyor…  

Bu kongrenin amacı; Konfederasyon merkezinden yürütülecek ortak savunma sistemi ile Konfederasyona bağlı dokuz federal bölge ve bu federal bölgelere bağlı milli devletlerde kurulacak mutasavver savunma sisteminin usul ve esaslarını tespit etmek olarak belirtiliyor…

Bu kongreden sonra takip eden her yıl; müşterek dış politika, müşterek adalet sistemi ve ortak asayiş ve güvenlik konularını sıra ile işleyerek 2023 yılı sonunda İslam ülkelerini bir irade altında toplayacak bir modeli ortaya koymayı hedeflendiği bizzat kongre açış konuşmasını yapan E. Tuğg. Adnan Tanrıverdi tarafından belirtiliyor…

E. Tuğg. Adnan Tanrıverdi, açış konuşmasının ardından kongreye "ASRİKA İslam Devletleri Birliği Savunma Organizasyonu" başlıklı bir bildiri sunuyor...  Tanrıverdi'nin bildirisinde “İslam Ülkeleri Konfederasyonu başkanına bağlı bir Güvenlik Konseyi” öngörüyor. Kongrede sunulan bildirilerden diğer bazıları ise şöyle: “İslam Birliği için Savunma İşbirliği'nin Temelleri ve İlkeleri”, “Savunma Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve İstikrarlı bir İslam Dünyası”, “ASRİKA Konfederasyonu için İdeal Bir Savunma Örgütü Modeli- ASRİKA Ani Müdahale Kuvvetleri", “İslam Devletleri Arasında Özel Kuvvetler Standardı ve İşbirliği.”

Sonuç

Bu kongreler öylesine basitçe geçiştirilecek konular ve haberler değildir. Em. Tuğg. Adnan Tanrıverdi de sıradan birisi, sıradan bir emekli general değil. Daha düne kadar koskoca Cumhurbaşkanı Askerî Danışmanı idi… Öyle etkisiz birisi de değil… Adam ciddi ve etkili birisi… Bakın bir konuşmasında şu ifadeleri kullanıyor:

"Sunduğumuz anayasa teklifimizdeki Silahlı Kuvvetler'in yeniden yapılandırılması ile ilgili tespitlerimizin aşağı yukarı tamamı 15 Temmuz’dan sonra kongreye girmiştir. Biz o zaman, harp okulları, askerî okulların tamamı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmalı dedik, bağlandı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlansın dedik, bağlandı. Yüksek Askerî Şura’nın yapısı değişsin dedik, Askerî Yüksek Yargı kalksın dedik, o da gerçekleşti. Başkanlık sistemi gelsin dedik, o da geldi. Bu önermelerimizin tamamına yakını 15 Temmuz’dan sonraki yeniden yapılanmada gerçekleşti…" 

Yani adamın ifadesine göre TSK’yı 15 Temmuz’dan sonra bu adam yeniden kendisi şekillendirmiş. Yani ciddiye alınması gereken birisi…

Yukarıda bahsettiğim 3. ASRİCA Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresinde alınan kararları bir daha gözden geçirin. Ben sadece konferansın konusunu tekrar vereyim: “İslâm Birliği İçin Ortak Savunma Sanayi Üretiminin Usul ve Esaslarının Tespiti’’ başlığında “ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi” ana temasında…

Sonra da Altay Tankı için OTOKAR’a verilmiş bir görev nasıl oluyor da %49 hissesi Katar ortaklığı olan BMC’ye aktarıldığını bir de bu bilgiler ışığı altında düşünün… Gülten Akın, ‘’İlk Yaz’’ isimli şiirindeki dizelerini boşuna söylemiyordu zaten: ‘’Ah kimsenin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya…’’

Bir de bu kongrelerde açık açık darbe planı yapılarak açıkça mevcut Anayasa tağyir, tebdil ve ilga ediliyor. Federasyon ve konfederasyon adı altında Türkiye Cumhuriyetinin devlet yapısı değiştirilerek apayrı bir devlet yapılanmasına gidiliyor… Ama hiçbir Cumhuriyet savcısının ve hiçbir siyasetçinin kılı kıpırdamıyor… Sonra da PKK’nın Kandil’de yaptığı kongrelere bölücü terör kongreleri deniyor… PKK kongrelerinin bu kongrelerden ne farkı var ki? PKK’da bir Türk / Kürt federasyonu / konfederasyonu öngörüyor… Bunlar da bir Türk /Arap federasyonu / konfederasyonu öngörüyor…

Sonra da Balyoz, Ergenekon kumpas davalarında bile yetki elindeyken darbe yapmamış 26. Genelkurmay Başkanı Em. Org. İlker Başbuğ, tarihten bir örnek verdi diye diye darbe goygoyculuğu yapılıyor… Sevsinler sizi emi!...

Adamlar dört yıldır kongre üstüne kongre yaparak mevcut Anayasa tağyir, tebdil ve ilga ederek federasyon ve konfederasyon adı altında apayrı bir devlet yapılanmasına gideceklerini bangır bangır söylüyorlar… El altından değil, açık açık bir İslam devleti kuruyorlar...

Darbe arayacaksanız eğer lütfen bir buraya bakın!..